Our Coverage Area

SAT is composed of twenty one Blocks namely Mbiya, Khokholo, Namame, Khokholo Sub, Nakulanje, Sukamphesi, Sukamphesi Sub, Navivi, Kangaza, Zambakoma, Zambakoma Sub, Khukhumba, Njola, Sukamaere, Namiwawa, Mikukuni, Zimbili, Zimbili Sub, Nansula, Nansula Sub, Chanunkha, Mphanje and Lipumulo. The first 21 Blocks are in Mulanje District, whereas the last two are in Nchima Thyolo District..

how to add google maps to a website